Договір публічної оферти

«Навчальний центр «СТІМТРЕЙН», іменоване надалі “Продавець”, з одного боку, і користувач мережі Інтернет, іменований надалі «Покупець», з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», уклали цей договір публічної оферти (далі – «Договір»). Договір, відповідно до статей 633, 638, 641 і 642 Цивільного кодексу України, є офертою (пропозицією) на адресу необмеженого числа осіб, користувачів мережі Інтернет. Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) Договору є підтвердження Покупцем своєї згоди з умовами Договору або здійснення їм добровільного платежу.

 1. Терміни, що використовуються в Договорі

1.1. Покупець (Користувач) – користувач мережі Інтернет, який прийняв умови Договору, що реєструється на Сайті Продавця і здійснив платіж за доступ до навчальних матеріалів.

1.2. Навчальний матеріал – освітня послуга у формі презентації, інтерактивного матеріалу, відеозапису, домашнього завдання, трансляції вебінару тощо, розміщені на Сайті Продавця, доступні Користувачам за допомогою Сайту Продавця.

1.3. Курс – сукупність навчальних матеріалів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються освітні послуги.

1.4. Логін і Пароль – два унікальних набору символів, що ідентифікують Покупця, що дозволяють Покупцеві здійснювати доступ до Контенту.

1.5. Сайт Продавця – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що належить Продавцю, розташований на домені www.andronum.com

1.6. Завантаження – запис Покупцем навчальних матеріалів на свій комп’ютер або інший пристрій.

1.7. Біллінг – система обліку платежів.

1.8. Обліковий запис користувача – Аутентифікаційні і Особисті дані користувача, які зберігаються на серверах сайту Продавця. Обліковий запис створюється в результаті проходження користувачем процедури реєстрації та може знадобитися для того, щоб скористатися деякими можливостями або окремими функціями Сайту.

 1. Предмет Договору

2.1. Продавець надає можливість Покупцеві на платній основі завантажувати навчальні матеріали, представлені в курсі; Продавець може надавати Користувачу інші послуги на умовах Додатків до Договору.

 1. Обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Продавця:

3.1.1. Надавати Покупцю доступ до навчальних матеріалів не пізніше 24 годин з моменту підтвердження білінгу проведеної оплати та ідентифікації Покупця як платника виробленого платежу.

3.1.2. Не розголошувати третім особам Логін отриманий після реєстрації облікового запису, Пароль, адреса електронної пошти Покупця, які він вказує при реєстрації облікового запису.

3.1.3. Повідомляти Покупця про зміни умов Договору та його додатків шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайтах Продавця не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до вступу змін в силу.

3.2. Обов’язки Покупця:

3.2.1. Зареєструватися на Сайті Продавця. Вказати адресу електронної пошти та пароль, унікальність яких підтверджується Продавцем.

3.2.2. Проводити оплату за доступ до навчальних матеріалів згідно п.4 Договору.

3.2.3. Забезпечувати конфіденційність Логіна і Пароля, свого облікового запису.

3.2.4. Використовувати навчальні матеріали виключно в особистих цілях, для навчання. Покупець має право розміщувати копії завантажених навчальних матеріалів на будь-якому персональному пристрої, який йому належить.

3.2.5. Покупець не має права:

 • передавати або розсилати викачані навчальні матеріали третім особам як повністю, так і частково;
 • повідомляти публічно текст навчальних матеріалів по відомим каналам мовлення, таким як радіо, телебачення та інші;
 • відтворювати навчальні матеріали, тобто виготовляти екземпляри навчальних матеріалів або їх частин в будь-якій матеріальній формі, якщо це відтворення має на меті подальшого поширення;
 • доводити навчальні матеріали до загального відома з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж;
 • переробляти, змінювати або іншим чином переробляти тексти та зображення навчальних матеріалів.

3.2.6. Недотримання вимог п.3.2.5. Договору є порушенням законодавства про авторське право і суміжні права і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

3.2.7. Вся інформація, розміщена на Веб-сайтах Продавця і в Мобільних додатках про порядок користування Курсами, оплати Навчальних матеріалів та інші особливості виконання Договору є невід’ємною частиною Договору і є обов’язковим до виконання Покупцем.

 1. Умови оплати та повернення коштів

4.1. Покупець здійснює платіж в гривнях на умовах, зазначених на Сайті Продавця.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати діючі ціни шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайтах Продавця. Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених Навчальних матеріалів.

4.3. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем.

4.4. Покупець має право на обмін товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

4.5. Доступ до навчальних матеріалів, розміщених на цьому сайті, є послугою та надається автоматично. Кошти за оплачені автоматичні послуги поверненню не підлягають.

4.6. Навчальні матеріали, доступні для завантаження, є друкованими виданнями та належать до товарів, які не підлягають обміну та поверненню відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”.

4.7. У випадку, якщо Покупець помилково придбав послугу доступу до трансляції вебінару, який іще не відбувся, можливе повернення коштів Продавцем у повному обсязі. Умови та процес повернення коштів за послугу доступу до трансляції вебінару:

 • до трансляції вебінару залишилося не менше 2 (двох) днів;
 • Покупець звернувся на електронну пошту Продавця: office@steamtrain.com.ua;
 • Продавець повертає сплачені гроші на банківський рахунок Покупця не пізніше 30 днів з моменту отримання повідомлення від Покупця.
 1. Відповідальність сторін. Обмеження відповідальності Продавця

5.1. Покупець бере на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням навчальних матеріалів Курсу.

5.2. Покупець повністю несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля.

5.3. Покупець повністю несе відповідальність за використання третіми особами інформації, що передається Продавцем на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при реєстрації.

5.4. Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Покупця або прямий або непрямий збиток, який може бути нанесений Покупцеві внаслідок використання навчальних матеріалів будь-якого Курсу.

5.5. Продавець не несе відповідальності за якість доступу до Курсів чи окремих навчальних матеріалів через мережу Інтернет.

5.6. Ні в якому разі Продавець не несе відповідальності за використання третіми особами Логіна і Пароля облікового запису Покупця.

5.7. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

5.8. Сайт Продавця, Мобільні додатки і всі супутні сервіси надаються на умовах «як є», без будь-яких прямих або непрямих гарантій того, що зазначені Сайт, Мобільні додатки і (або) сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання (в т . ч. і для розміщення Пользовательского Контенту).

5.9. Продавець не несе відповідальності за неможливість користування Сайтом, Мобільними додатків і (або) супутні сервіси Користувачем з яких-небудь причин, включаючи, але не обмежуючись: помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримки в обробці або передачі даних, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання, будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, невиконання зобов’язань постачальників тих чи інших послуг, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів користувачів, розміщеним на Сайті або в будь-якому іншому місці і т.п.

5.10. Ні в якому разі Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямій або непрямий збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, який може бути нанесений Користувачеві внаслідок використання Сайту, і Мобільних додатків.

 1. Момент укладення та термін дії Договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту надходження платежу від Покупця (кожен Додаток до Договору вступає в силу з моменту прийняття Користувачем умов цього Додатка) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 1. Обставини непереборної сили

7.1. Відповідно до статті 617 Цивільного Кодексу України Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру , а саме: пожежі, повені, урагану, землетрусу, епізоотії та інших подій передбачених законодавством, і якщо ці обставини Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

 1. Інші умови

8.1. У разі, якщо будь-яке положення або будь-яка частина положення Договору визнані недійсними або що не мають юридичної сили, інші положення і частини положень Договору залишаються в повній силі і дії.

8.2. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

8.3. У всьому іншому Сторони домовилися керуватися чинним законодавством України.

8.4. Продавець має право вносити зміни до Договору з обов’язковим розміщенням відповідної інформації на Сайті Продавця за 30 (тридцять) календарних днів до вступу відповідних змін в силу.

8.5. Всі Права на Контент який розміщений в Курсах Продавця належать йому або були отримані ним в законному порядку. Авторські права Авторів Навчальних матеріалів або 3-х осіб не порушені.

8.6. За всіма питаннями Покупець має право звертатися в Службу підтримки Продавця на адресу електронної пошти: office@steamtrain.com.ua

 1. Повідомлення про конфіденційність

9.1. Згода користувача на надання персональної інформації, визначається за згодою з публічної офертою, яка відбувається автоматично при початку користування Покупцем будь-якими послугами Продавця.

9.2. Для надання послуг Продавець збирає і зберігає тільки необхідні, для реєстрації облікового запису, персональні дані користувача. Продавець може використовувати дані користувача для його ідентифікації, уточнення даних платежу, надання персоналізованих сервісів, зворотного зв’язку з Покупцем, обробки заявок і запитів, виконання знеособлених статистичних обчислень і поліпшення якості послуг, що надаються Покупцеві.

9.3. Мобільні додатки можуть збирати анонімні дані про місцезнаходження користувача, для того щоб забезпечити більш коректну роботу з вибором способу платежу.

9.4. Продавець має право передати персональну інформацію користувача третім особам тільки у випадках, якщо покупець висловив свою згоду на такі дії, передача необхідна для надання послуги Покупцю, передача передбачена законодавством України.

Продавець:  «Навчальний центр «СТІМТРЕЙН»